Potpisan sporazum o saradnji sa SAMPLE

U sredu 23. marta, Udruženje mladih privrednika Srbije, potpisalo je sporazum o saradnji sa Srpskom asocijacijom menadžera i Sekcijom mladih perspektivnih lidera.

 

Kako UMPS i sekcija mladih lidera u okviru SAM-a, dele iste vrednosti i ciljeve usmerene ka razvoju potencijala mladih ljudi i preduzetnika, kao i podršci edukacije mladih ljudi u Srbiji, ovim sporazumom se saradnja potvrđuje, sa ciljem da osnaži planove za budućnost.

Sporazum su potpisali predsednik Udruženja mladih privrednika Srbije, Ilija Dragišić i tim lider SAMPLE-a, Ivan Pribićević.

SAMPLE I UMPS su usaglasili stavove oko međusobnog povezivanja, razmenjivanja informacija o radu u svom domenu i planiranju zajedničkih specijalnih događaja, humanitanih i odgovornih akcija, a sve u cilju podrške mladim liderima ka daljem usavršavanju i ostvarivanju ciljeva. Potpisivanju protokola o saradnji prisustvovali su članovi oba udruženja.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Lekić Lazara na koordinator@umps.rs

29.03.2018.