Pravo u elektronskom poslovanju i e trgovina: predavač Nenad Cvjetićanin

Svedoci smo vremena, u kojem se sve veći broj poslova obavlja online. Privreda se uveliko digitalizuje, rađaju se nova, digitalna, zanimanja, a promet robom i uslugama preko interneta sve je veći. U takvom načinu poslovanja neretko se ugovorne strane fizički i ne sretnu a roba od prodavca do kupca stiže putem klika.

O tome, kako pravo prati sve ove promene u poslovanju i kakva je priroda pravnih odnosa koji vladaju u sferi digitalnog, govorio je advokat Nenad Cvjetićanin.

Gospodin Cvjetićanin ima više od 10 godina iskustva u advokaturi, arbitar je na listi Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena pri Privrednoj komori Srbije i specijalista je u oblasti korporativnog i imovinskog prava, i privatizacije. Član je advokatske komore Beograda, kao i Italo-Srpske privredne komore.