Finansije za preduzetnike: Biljana Ždrale i Đorđe Đokić

Udruženje mladih privrednike Srbije u saradnji sa Mercuri International Srbija organizovalo je poslovnu simulaciju: Finansije za preduzetnike. Mladi privrednici imali su prilike da saznaju: kako se prati tok novca, optimizuje distribucija i efikasnost prodavnica, na koji način se stvaraju nezaboravna iskustva za kupce, i mere rezultati kroz bilans stanja i bilans uspeha.

Cilj događaja bila je edukacija o važnosti finansijskog aspekta za donošenje odluka u poslovanju preduzeća. Svi učesnici imali su prilike da nauče, da razmišljaju kao uspešni vlasnici biznisa. Tako da se osposobe, da svoje odluke zasnivaju u skladu sa finansijskim indikatorima kao najvažnijem parametru uspeha poslovanja.

Imali su jedinstvenu priliku da se oprobaju u ulozi menadžera koji se suočava sa teškim poslovnim izazovima. U okviru simulacije Celemi Apples & Oranges™ kroz niz dizajniranih vežbi, praćeno je poslovanje kompanije i naučene su neophodne veštine za njeno funkcionisanje.

Simulaciju su vodili Biljana Ždrale, direktor prodaje kompanije Mercuri International i Đordje Đokić, konsultant iz kompanije Mercuri International.