UMPS na sastanku inovacione zajednice sa ministrom za inovacije i tehnološki razvoj

Ministar zadužen za inovacije i razvoj u Vladi Republike Srbije, Nenad Popović, otvorio je stalni kanal komunikacije sa predstavnicima IT i inovacionog sektora kako bi zajedno kreirali mere protiv krize izazvane širenjem koronavirusa. Ministar Popović je naglasio da prepoznaje značaj IT sektora u ovoj krizi i ulogu koju će ovaj sektor imati u budućnosti našeg privrednog i društevnog razvoja.

Sastanku je prisustvovao i predsednik upravnog odbora UMPS-a, Ilija Dragišić. On je istakao da se veliki broj mladih preduzetnika nalazi pred velikim rizikom u kriznim uslovima i da je ovoj grupi potrebna posebna pažnja i podrška. Predložene su inicijative poput privremenih poreskih olakšica koje mogu pomoći mladim preduzetnicima da što normalnije posluju u ovim okolnostima.

Predsednik upravnog odbora UMPS dodatno je obavestio učesnike sastanka o planiranim aktivnostima Udruženja kroz koje ćemo nastaviti da pružamo podršku mladim privrednicima.

Pozdravljamo inicijativu ministra Popovića da u rešavanje krize uključi predstavnike privatnog sektora i civilnog društva i ostajemo na raspolaganju svim mladim preduzetnicima i nevladinim organizacijama koje žele da sarađuju sa nama kako bismo pružili podršku srpskoj privredi u ovoj situaciji.