Šta smo naučili na februarskoj UMPS radionici?

Treći petak u mesecu je rezervisan za UMPS radionice. Ovog meseca smo imali priliku da ugostimo Dušku Ignjatović, sa kojom smo razgovarali na temu ‘’Kako postaviti održivu organizaciju i poslovne procese u organizaciji?’’ i kako da optimizacijom procesa postignemo željeni nivo održivosti.

Duška je specijalista za oblast poslovnih procesa, sa 20 godina iskustva. U prvim godinama svoje karijere bavila se operativnim poslovima gde je stekla jasnu predstavu o funkcionisanju jedne firme. Učestvovala je u transformaciji malog biznisa u struktuiranu firmu i vodila razvojne projekte.

Duška je u petak sa nama podelila svoje znanje i objasnila nam na koji način da organizujemo procese unutar firme i maksimalno koristimo svoje resurse.

Izdvojili bismo neke od najvažnijih lekcija:

  • Jasno određeni i definisani poslovni procesi stvaraju ogromnu vrednost za zaposlene, zato što im olakšavaju svakodnevni rad i funkcionisanje unutar tima,
  • Utiču na poboljšanje performansi preduzeća, tako što omogućavaju vlasniku da ekonomičnije raspoređuje resurse i finansije,
  • Kada prve dve stavke funcionišu dobro, neminovno je da pozitivne efekte osete i klijenti i partneri sa kojima firma sarađuje, jer će proizvodi ili usluge na taj način biti isporučeni u većem kvalitetu.

Takođe, važno je da i organizacija ne stagnira tokom promena. U taj proces je potrebno da podjednako uključi sve zaposlene kako bi ih prvovremeno prihvatili i osetili odgovornost prema budućim rezultatima.

Duška nas podstiče da kod važnih pitanja donosimo dugoročna rešenja. Ona nam daju pravac i motivaciju da se bavimo onim što najbolje radimo i da podstičemo zaposlene da i oni rade što bolje. 

Neophodno je da se prilikom postavljanja ciljeva ne ograničavamo, već da izlazimo van okvira i težimo postavljanju i ostvarivanju velikih ciljeva.

Zahvaljujemo se Duški na izdvojenom vremenu i podeljenom znanju i radujemo se rezultatima učesnika nakon primene naučenog.