Seminar o reformama u sistemu osiguranja: Aliansa Grupa

Na tržištu se nude razni proizvodi poput dobrovoljnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja, kolektivnih ugovora o osiguranju zaposlenih, usluge privatnih domova zdravlja…itd. Da li biste zaista voleli da znate koji od tih proizvoda zaista vrede za Vas i Vaše kolege, a koji samo dobro zvuče?

Udruženje mladih privrednika Srbije (UMPS) i Alinsa Grupa organizovali su seminar sa ciljem informisanja o benefitima koje zaposleni i kompanija mogu imati od najnovijih zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, upoznavanju sa malo poznatim poreskim olakšicama, ali i izazovima koji ih od 2017. godine očekuju usled aktuelnih državnih reformi u finansiranju radnih i zdravstvenih knjižica.

Seminar informativnog i edukativnog karaktera, nije se bavio promocijom nijedne kompanije ili prodajom njenih proizvoda. Svi zainteresovani imali su mogućnosti da obezbede sebi termin za dodatno, individualno savetovanje potpuno besplatno.