Privrednici iz celog sveta udruženi da ponovo povrate poverenje u poslovanju. Pridruži nam se i ti!

“Edukacija je dug današnjice prema generacijama budućnosti!”

Na putu ka povezivanju mladih privrednika u buduću generaciju uspešnih poslovnih ljudi, sjajnog partnera prepoznali smo i u Mokrogorskoj školi menadžmenta. Godinama unazad, MŠM okuplja uspešne poslovne ljude u Srbiji nastojeći da bude jedan od nosilaca promena poslovne kulture u Srbiji. Kroz brojne edukativne programe koji obuhvataju najrazličitije aspekte vođenja biznisa, tim MŠM teži da preduzetnike i donosioce odluka u domaćim kompanijama podrži na njihovom razvojnom putu i pomogne im da unaprede svoje poslovanje.

Članovi Upravnog odbora i Koordinacioni tim UMPS-a imali su priliku da 2. septembra 2020. godine budu gosti MŠM u njihovom sedištu u Beogradu, upoznaju se sa rukovodstvom i kampusom škole u Beogradu i potpišu Sporazum o institucionalnom partnerstvu. Tokom posete smo razgovarali o budućim planovima obe organizacije, kao i zajedničkim ciljevima stvaranja boljeg poslovnog ambijenta za mlade domaće preduzetnike.

Uvereni smo da će buduća saradnja sa Mokrogorskom školom menadžmenta otvoriti brojne mogućnosti za mlade privrednike i da će biti adekvatan partner na putu njihovog profesionalnog usavršavanja. Zajedničkim snagama težićemo da stvorimo nove prilike i doprinesemo razvoju preduzetničke kulture u Srbiji.