Održana #UMPSOnline poslovna simulacija

U utorak, 14. aprila je u saradnji sa Biljanom Lazarević održana #UMPSOnline poslovna simulacija.

Imali smo priliku da zajedno sa Biljanom razgovaramo o najvažnijim parametrima za praćenje finansijske uspešnosti kompanije i da se upoznamo sa edukativnim alatom za poslovnu simulaciju Coin&Fund. Kroz vođenje fiktivne kompanije, korisnici stiču uvid u finansijski bilans i mogu da prate kako se njihova likvidnost i profitabilnost menjaju u skladu sa odlukama koje donose. Cilj simulacije je da nam pomogne, da testiramo odluke koje bi kasnije primenjivali u realnom poslovanju.

Učesnici će tokom narednog perioda besplatno koristiti simulaciju Coin&Fund i pripremati se za drugi deo webinara u kome će imati priliku da zajedno sa Biljanom prođu kroz rezultate do kojih su došli u vođenju svojih kompanija i postave pitanja.

Putem sajta https: //www.digitalnasolidarnost.gov.rs/usluge/coinfund/ možete pristupiti platformi Coin&Fund. Ukoliko želite da se oprobate u korišćenju ovog alata, možete nam pisati na uspesnamreza@umps.rs kako biste dobili pristupne podatke i instrukcije za korišćenje.

Nastavite da pratite naše #UMPSOnline aktivnosti.