Neophodno znanje o finansijskim izveštajima: Gordana Matović

Upravljanje biznisom predstavlja veliki izazov, a odluka koje danas donosite u velikoj meri određuju budućnost i smer u kojem će se Vaše poslovanje kretati. Zato je neophodno, da se odluke donose na racionalnoj osnovi uvažavajući mnogobrojne rizike i realno stanje u kojem se preduzeće nalazi.

Osnovna informaciona osnova za donošenje odluka jesu finansijskii zveštaji, koje morate razumeti. Knjigovođa može efikasno sastaviti finansijske izveštaje ali menadžer mora znati da dobijene podatke protumači kako bi mogao da donese najbolje odluke.

Radionicu na temu “Šta je to što bi izvšni direktor trebalo da zna o finansijskim izveštajima”, organizovana je u saradnji sa Gordanom Matović, direktorkom i vlasnicom kompanije GM konsalting.

Uz formalno master obrazovanje iz ekonomije, poseduje i diplomu Forenzičkog knjigovođe sa Brentwood koledža u UK, kao i veliki broj specijalizacija iz oblasti biznis dijagnostike, procene klijentovih potreba i procene finansijskog stanja i marketing strategija. Ima veliko iskustvo u pripremi metodologije procene i sprovođenju procene poslovnih performansi i kapaciteta kompanija, kao i u pružanju konsultantskih usluga i praktične asistencije MSP-u radi njihovog daljeg rasta i razvoja.