Evropsko-kineski privredni forum u Srbiji

Udruženje mladih privrednika Srbije je u aprilu 2019. godine zajedno sa Asocijacijom za kinesko-evropsku ekonomsku i tehničku saradnju (CEATEC) organizovalo prvi kinesko-srpski privredni forum u Beogradu.

U okviru foruma, sklopljen je i sporazum o saradnji između našeg Udruženja i CEATEC-a, koji za cilj ima promociju srpskog izvoza na kinesko tržište i jačanje buduće saradnje.

CEATEC je udruženje za kinesko-evropsku ekonomsku i tehničku saradnju koje je osnovano 2000. godine od strane Ministarstva privrede NR Kine. Glavni zadatak udruženja je promocija i istraživanje potencijala saradnje između Kine i Evrope.

Zahvaljujući forumu srpska su preduzeća imala priliku da predstave svoje proizvode i usluge kineskim partnerima, a pored toga i mogućnost da prisustvuju brojnim bilateralnim sastancima, networking događajima i internim sastancima sa kineskom delegacijom. Kroz susrete sa predstavnicima državnih institucija, poslovnih udruženja i velikih kompanija iz NR Kine, učesnici imaju priliku da steknu uvid u uslove poslovanja na kineskom tržištu, mogućnosti koje im se pružaju, kao i u prilike koje su im na raspolaganju za poslovne poduhvate u Kini.

Udruženje mladih privrednika Srbije, nastavlja saradnju sa predstavnicima NR Kine, kroz povezivanje srpskih kompanija sa kineskim investitorima, pružanjem konsultantskih usluga u vezi sa izlaskom na kinesko tržište, izvoz/uvoz, otvaranje predstavništva i zajedničkih ulaganja.