Projekti

Učešće na regionalnim inicijativama

					

Jedan od glavnih ciljeva UMPS-a je podsticanje regionalne saradnje u oblasti preduzetništva.

S tim u vezi, aktivno učestvujemo i u brojnim regionalnim inicijativama, kroz koje želimo da promovišemo preduzetničku kulturu i doprinesemo razmeni znanja u preduzetničkim krugovima u regionu. Kroz učešće u zajedničkim projektima, sa partnerima iz okruženja, doprinosimo napretku saradnje naših članova sa privrednicima iz regiona i sveta.