Projekti

Decentralizacija preduzetničkog obrazovanja

					

U želji da naša mreža privrednika nastavi da raste, od 2020. godine aktivnosti UMPS-a održavamo i van teritorije glavnog grada. Edukativne aktivnosti na temu preduzetništva, mada u porastu, su uglavnom koncentrisane u Beogradu. Usled razlika koje postoje u stepenu razvijenosti između različitih gradova, teško je stvoriti dobru poslovnu klimu i jednake šanse za napredak na nivou čitave države.

Upravo ove razlike su nas i navele da poželimo da kroz naše aktivnosti, mladima širom Srbije omogućimo da, kroz edukaciju i umrežavanje, kontinuirano rade na svom ličnom razvoju. Ideja je da kreiramo jaku mrežu mladih privrednika koja spaja mlade iz svih gradova Srbije i omogućuje im saradnju i deljenje znanja i iskustava.

Gradovi u kojima se planiraju aktivnosti u 2020. godini su: Kragujevac, Niš, Čačak, Novi Sad i Zaječar.