Vesti

VANREDNO POSLOVANJE: PODRŠKA MLADIM PREDUZETNICIMA #Go2Grow

					

#Go2Grow aplikacija

Srpska privreda našla se u nezavidnoj situaciji, a na udaru su s našli i mali preduzetnici. Na internetu se može videti dosta novih sadržaja koji daju savete mladim preduzetnicima kako da inoviraju svoj proizvod i/ili uslugu kako bi nastavili sa radom i tokom usporavanja privrede. Kompanija Built4U pruža podršku u prodaji timovima kojima je potrebno profesionalno usavršavanje ili softversko rešenje za online prodaju.

Bilo da radite sa pravnim licima ili fizičkim, postoje obe opcije u ponudi i obe su besplatne za vreme vanrednog stanja. Aplikacije su nešto što tek dolazi i ovo vreme, umesto nervoze, bilo bi dobro upotrebiti produktivno, radeći sve ono za šta do sada niste imali vremena i steći konkurentnu prednost na tržištu.

Besplatno korišćenje aplikacije #Go2Grow podrazumeva:

- aplikaciju za prodaju proizvoda Vaše firme preko mobilnih telefona (android platforma), sa vašim logom, na korišćenje;

- postavljanje vaše aplikacije za prodaju i marketing na Google playstore, umesto vas (uz jednokratan trošak Google-u 25 eur);

- automatski unos svih podataka iz tabele koju vam dostavimo da popunite (cenovnici, artikli...);

- online edukaciju o korišćenju aplikacije i koristima i za vas i za vaše kupce;

- pisano uputstvo o načinima i mogućnostima korišćenja iste; u dogovoru sa vama, kreiranje vašeg sopstvenog programa vernosti (Loyalty program);

- mogućnost da radite i zaradite koliko to okolnosti dozvoljavaju.

Kontakt podaci kompanije su:

Sanja Đorđević

(+381) 63 220 186

office@built4u.rs

www.built4u.rs

https://www.linkedin.com/in/sanja-%C4%91or%C4%91evi%C4%87/

https://www.linkedin.com/company/built4u-crm


Ukoliko i vaša kompanija nudi neki vid podrške mladim preduzetnicima, javite nam se na uspesnamreza@umps.rs