UMPS JE ORGANIZACIJA KOJA UTIČE NA STVARANJE STIMULATIVNIH USLOVA ZA PREDUZETNIŠTVO, PROMOVIŠE I PODRŽAVA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA MEĐU MLADIMA

UMPS radionica: Poreska strana preduzetništva

Udruženje mladih privrednika Srbije (UMPS), u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizuje radionicu na temu "Poreska strana preduzetništva". Radionica će se održati 26. aprila, u prostorijama Priv

Meet&Match

Evropske korporacije intenzivno tragaju za prilikama da razviju postojeća i pristupe novim tržištima kroz strateška partnerstva sa perspektivnim startap kompanijama. SEE region je odavno poznat po značajno

UMPS radionica: "Kako kreirati razvojnu strategiju kompanije"

Udruženje mladih privrednika Srbije, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizuje radionicu na temu " Kako kreirati razvojnu strategiju kompanije". Radionica će se održati 6. juna, u prostorijama Privre

UMPS radionica: "Šta bi izvršni direktor trebalo da zna o finansijskim izveštajima"

Udruženje mladih privrednika Srbije, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizuje radionicu na temu "Šta je to što bi izvšni direktor trebalo da zna o finansijskim izveštajima"

UMPS radionica: "Intelektualna svojina - zaštitite svoj proizvod"

Udruženje mladih privrednika Srbije organizuje radionicu na temu pravnog aspekta poslovanja i zaštite intelektualne svojine. Radionica će se održati u prostorijama InCentra, Cara Lazara 5-7, sa početkom u 11h.