UMPS JE ORGANIZACIJA KOJA UTIČE NA STVARANJE STIMULATIVNIH USLOVA ZA PREDUZETNIŠTVO, PROMOVIŠE I PODRŽAVA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA MEĐU MLADIMA

UMPS radionica: Leadership i efikasno upravljanje saradnicima

Udruženje mladih privrednika Srbije (UMPS), u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizuje radionicu na temu "Leadership i efikasno upravljanje saradnicima". Radionica će se održati 28. juna u prostorijam...

UMPS Anketa

Udruženje mladih privrednika Srbije sprovodi istraživanje na temu pokretanja  biznisa i poteškoća sa kojima se preduzetnici suočavaju u procesu osnivanja preduzeća. Takođe, ispitujemo i kakav je stav priv...

UMPS radionica: Poreska strana preduzetništva

Udruženje mladih privrednika Srbije (UMPS), u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizuje radionicu na temu "Poreska strana preduzetništva". Radionica će se održati 26. aprila, u prostorijama Priv...

Meet&Match

Evropske korporacije intenzivno tragaju za prilikama da razviju postojeća i pristupe novim tržištima kroz strateška partnerstva sa perspektivnim startap kompanijama. SEE region je odavno poznat po značajno...

UMPS radionica: "Kako kreirati razvojnu strategiju kompanije"

Udruženje mladih privrednika Srbije, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizuje radionicu na temu " Kako kreirati razvojnu strategiju kompanije". Radionica će se održati 6. juna, u prostorijama Privre...